1

Obudowy skrzyżowań wyrobisk korytarzowych

Przedsiębiorstwo TH-Silesia Sp.z o.o. posiada certyfikaty bezpieczeństwa podstawowych typoszeregów obudów chodnikowych i strzemion górniczych stosowanych górnictwie podziemnym.